FOTO: INGER ANDERSSON
Flitens lampa lyser
Nybörjarkurs i släkt forskning

Nybörjarkurs i Släktforskning

KFV Släktforskarförening genomförde under hösten en 8 veckors nybörjarkurs i släktforskning i ABF:s lokaler i Katrineholm. Ett tiotal nyfikna och motiverade deltagare infann sig. Några hade aldrig forskat medan andra börjat tidigare men av olika anledningar stannat upp. Av kursdeltagarna var ett flertal medlemmar i föreningen medan andra passade på att bli det.

Ledare var Inger Andersson, styrelseledamot och med gedigen erfarenhet då hon själv forskat sedan 1994. Till sin hjälp fanns ytterligare 2 styrelseledamöter, vilket visat sig vara bra då frågorna och problemen blev allt fler ju längre tiden gick.

Kursen började med enbart teori där deltagarna fick kunskap om när, var och hur man kan söka olika typer av information samt hur man sedan kan hantera den på olika sätt. När sedan det praktiska arbetet påbörjades kunde de som inte hade en egen bärbar dator få låna på plats. Någon var förvånad över att han inte kunde hitta sig själv, andra över att de inte kunde hitta sin farmor, farfarsfar eller andra personer man ville veta något om.

De tre ledarna hade under slutet av kursen händerna fulla med att gå runt och hjälpa till och glädjen över att hitta sig själv eller ”farmor Bäck” var påtaglig. Andra hade inte samma tur beroende på rådande sekretess. Tanken med en paus föll platt och deltagarna hämtade kaffe och bulle till sin plats och fortsatte sitt sökande och dokumenterande.

Kursens sluttid på kvällen var svårt att hålla men när de engagerade deltagarna, trötta och ivrigt diskuterande, slutligen packade ihop och vandrade ut var vi alla lika trötta och nöjda. För oss som var kvar återstod bara att pusta ut, packa ihop, städa undan och fundera över vad som inte hunnits med eller vad som skulle informeras om vid nästa kurstillfälle.

 

Anne-Marie Lindblad