Fikapaus vid Nystugan
FOTO: MAGNUS ANDERSSON
Fikapaus vid Nystugan

Med cykel och traktorvagn i Julita

Lördagen 11 maj samlades två olika grupper vid affären i Äsköping. Den ena för att delta i årets upplaga av Julita Bike Blessing, den andra för hembygdsföreningens första cykelutflykt som lockade ett tjugotal cyklister medan ett tiotal föredrog att ta den medföljande traktorvagnen. Båda arrangemangen gynnades av ett strålande försommarväder.

Här ska vi följa cykelrundan som inledningsvis passerade Fogelsta på väg mot deras forna utgård Mo. Gården inrättades relativt sent i samband med att godset ställde om från spannmålsodling till mjölkproduktion på 1870-talet.

Drygt 60 år senare friköptes Mo av Fogelstas bokhållare Oskar Valfrid Andersson och gården är fortfarande i släktens ägo efter fyra generationer.
Färden fortsatte sedan på skumpiga vägar förbi platsen för Fogelstas forna tegelbruk till Laggartorp. Av byn ursprungliga bebyggelse Laggarstugan och Snårastugan finns inte mycket kvar.

Idag består bebyggelsen av Fogelstatorpet Laggartorp med den en gång framgångsrika ”Laggartorps Maskinstation. Kvar står också de båda skolhusen från 1877 0ch 1912. Här fick barnen från Äs i norr till Säfstugan i söder lära sig ABC och veta hut fram till 1960.

Via Töfvalite, Nilslund och Grytstorp fortsatte färden över gränsen från Fogelstas marker till Gimmerstas och precis på Gränsen ligger den gamla lägenheten Nystugan som en underbar lustgård till vilken föreningens sekreterare Jenny Andersson bjudit gruppen för fikapaus som även trakterades med rabarberkaka.

Så småningom blev det så motvilligt uppbrott och fortsatt färd via Pepparkällan till gården Boda som har en lång och växelrik historia. Sedan medeltiden har den legat under Gimmersta som ibland torp, ibland arrendegård och slutligen i direktbruk under godset med en rättare som förman för ett statarlag. I mitten av förra seklet levde här runt 30 personer mot i dag en. En illustration av landsbygdens avfolkning.
Nu vidtog turens sista etapp och den bjöd på det bekvämaste väglaget, asfalt genom den berömda kastanjeallén fram till Gimmersta som tillsamman med Julita kloster länge ägde all mark i Julita socken. Många betydande personer finns i godsets ägarlängd.

Viktigast kanske bröderna Per och Conrad Ribbing som efter Karl XII:s död fick i uppdrag att skriva en ny regeringsform. Denna fram på några månader och var ett första steg mot ett mer demokratiskt styre av landet och är i stora delar fortfarande i bruk. Det var också Conrad som lät uppföra det corps de logi som de senaste åren genomgått välbehövlig och pietetsfull en totalrenovering under dess nuvarande ägare Erik Stenberg.