FOTO: INGER ANDERSSON
Lennart Palm
FOTO: INGER ANDERSSON
Seatons grav monoment
FOTO: INGER ANDERSSON
andshövding Lorentz Kristoffer Stobée som hamnade i Ryssland årtal på kortet 1676-1756
FOTO: INGER ANDERSSON
Kistor i gravvalv

Lennart Palm gravvalvsvallvarligt och dödskul – återigen

KFV Släktforskarförening och Katrineholm-Stora Malms hembygdsförening bjöd gemensamt in till föreläsning om bl.a. adelns begravningskistor onsdagen den 11 oktober på Perrongen i Katrineholm.

Lennart Palm, känd från Melodikrysset, kunde även denna gång med humor och anekdoter locka 40-talet åhörare till många skratt. Han har kartlagt och fotograferat det mesta som finns av gravvalv i Sverige ibland som hobby och ibland på uppdrag.
Han gav livfulla beskrivningar av sina, både krypande och gående, besök i gravvalven och visade bilder av olika renoverade adelskistor. Vi fick möta några av de människor som låg i kistorna med både porträtt och historia. Här förekom såväl adel som landshövdingar.

En var Arthur Seaton, grosshandlare från Göteborg vars familjegrav på Östra kyrkogården i Göteborg är nordens största. En annan var Margareta Huitfeldt som genom en donation 1694 bland annat gav namn åt Hvitfeldska gymnasiet i Göteborg.
Lars Gathenhielm ”Lasse i gatan” som med tillstånd från Karl XII bedrev kaparverksamhet i syfte att skada fienden. Lorentz Kristoffer Stobée landshövding och överkommendant som tillfångatogs av ryssarna 1710 och hamnade i Sibirien varifrån han lyckades rymma.
Frågorna om kyrkor i vår bygd var många, likaså reaktionerna på att ibland såväl präster som fastighetsansvariga vägrade tillträde till valven – trots att gravar skall skötas.

Kvällen avslutades med önskemål från nöjda församlande om en tredje föreläsning på samma ämne.