FOTO: INGER ANDERSSON
Bita spelade på vårat årsmöte

KFV Släktforskarförening höll årsmöte

KFV Släktforskarförening höll årsmöte den 28 februari i Sandbäcksgården i Katrineholm. Kvällen inleddes med en tyst minut för de medlemmar som gått ur tiden och därpå valdes Roland Elfving och Eva Gustafsson som ordförande och sekreterare för mötet.

Kassör Lennart Karman redovisade ekonomin som är mycket god med ett starkt eget kapital. Årsmötet röstade för en smärre höjning av medlemsavgifterna för 2025 på grund av höjda hyror och portokostnader.

Det blev en hel del förändringar i styrelsen. Kjell Lundström avgick som ordförande men stannade kvar på en suppleantplats. Han ersätts av Ove Wåhlberg från Vingåker. Även Inger Andersson, Anne-Marie Lindblad och Lisbet Bergendahl ställde sina platser till förfogande. Ersättare blev Anders Nordh, Lena Edling och Britt-Marie Skogh.

Britt-Marie har på ett förtjänstfullt sätt skött föreningens Face Book och Instagramkonto under flera år. Även vår mångårige revisor Roland Elfving avgick och ersätts av Inger Weidås. Samtliga avgående avtackades och de nya ledamöterna presenterades och hälsades välkomna.

Årsmötet informerades om att trots att Inger Andersson och Anne-Marie Lindblad som ingår i redaktionskommittén för tidningen KFV-forskaren avgår ur styrelsen kommer tidningen att fortleva med samma bemanning som tidigare i redaktionen.  Ett besked som mottogs med applåder.

Efter årsmötet underhöll Arne Westberg med gruppen BITA som med musik och en och annan anekdot bidrog till en mycket god stämning. Efter detta vidtog en stund med kaffe och smörgås.

För styrelsens del avslutades kvällen med konstituerande styrelsemöte och därmed var den nya styrelsen aktiv för ett nytt aktivt verksamhetsår.