KFV-Släktforskarförening hade Årsmöte

KFV Släktforskarförening, som i år firar 40-årsjubileum höll årsmöte den 26 februari i Katrineholm. Kvällen inleddes med en tyst minut för de medlemmar som gått ur tiden. Efter årsmötesförhandlingarna kom styrelsen i stort sett att se ut som tidigare. Pia Wistrand lämnade sin plats och ersattes av Britt-Marie Skog-Blomberg. Även valberedningen fick förändringar då Arne Westberg och Åke Andersson lämnade sina uppdrag. Här valdes Viola Marton in. Lennart Karman redogjorde för en god ekonomi samt utvecklingen av medlemsantalet som nästan fördubblats sedan 2012. En smärre höjning av medlemsavgiften för familj klubbades igenom. Anledningen till detta var stora portohöjningar samt ökade kostnader för föreningen till Sveriges Släktforskarförbund. Efter årsmötesförhandlingarna delade ordf. Christer Uddin, ut presentkort till styrelsen för ett givande arbete under 2019 och avtackade samtidigt de ledamöter som avgått. Föreningen gläds åt att årsmötet i år rönt stort intresse, vilket inneburit att vi fått hyra in oss i Sandbäcksgården för att få plats. I en paus intogs kaffe och rejäla smörgåsar som föreningen bjöd på med anledningen av jubileet. Arne Westberg höll ett trevligt kåseri i ord och bild om människor och miljöer i Österåker. Tillgängligt fanns också gamla fotografier från samma plats, böcker på släktforskartema samt exempel på de skolkataloger från Vingåker som Eivor Grafsund m.fl. fotograferat. För styrelsens del avslutades kvällen med konstituerande styrelsemöte.
Anne-Marie Lindblad