KFV-Släktforskarförening hade Årsmöte

KFV Släktforskarförening, som i år firar 40-årsjubileum höll årsmöte den 26 februari i Katrineholm. Kvällen inleddes med en tyst minut för de medlemmar som gått ur tiden. Efter årsmötesförhandlingarna kom styrelsen i stort sett att se ut som tidigare. Pia Wistrand lämnade sin plats och ersattes av Britt-Marie Skog-Blomberg. Även valberedningen fick förändringar då Arne Westberg och Åke Andersson lämnade sina uppdrag. Här valdes Viola Marton in. Lennart Karman redogjorde för en god ekonomi samt utvecklingen av medlemsantalet som nästan fördubblats sedan 2012. En smärre höjning av medlemsavgiften för familj klubbades igenom. Anledningen till detta var stora portohöjningar samt ökade kostnader för föreningen till Sveriges Släktforskarförbund. Efter årsmötesförhandlingarna delade ordf. Christer Uddin, ut presentkort till styrelsen för ett givande arbete under 2019 och avtackade samtidigt de ledamöter som avgått. Föreningen gläds åt att årsmötet i år rönt stort intresse, vilket inneburit att vi fått hyra in oss i Sandbäcksgården för att få plats. I en paus intogs kaffe och rejäla smörgåsar som föreningen bjöd på med anledningen av jubileet. Arne Westberg höll ett trevligt kåseri i ord och bild om människor och miljöer i Österåker. Tillgängligt fanns också gamla fotografier från samma plats, böcker på släktforskartema samt exempel på de skolkataloger från Vingåker som Eivor Grafsund m.fl. fotograferat. För styrelsens del avslutades kvällen med konstituerande styrelsemöte.
Anne-Marie Lindblad

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

FOTO:
Läppe Ukulele Orkester underhåller vid lunchen.
FOTO:
Först mat sedan prat och frågor.

Nybyggarandan i Läppe inspirerar

Söndagen den 10 oktober arrangerade Bygdegårdsdistriktet i Södermanland sin årliga inspirationsresa. Alla 29 bygdegårdsföreningar var inbjudna och färden gick till Läppe i Vingåker. Värd var Byalaget Kreativa Läppe som hyr den gamla Bastuhuset Sjöstugan. Utsikten är vidunderlig och omgivningen rofylld.

Först blev den en biltur genom samhället.

– Antagligen Läppes första bilkaravan, sa Karina Veinhede som är ordförande i Byalaget Kreativa Läppe.

Över stock och sten, upp för branta sluttningar och ner förbi gamla villor och mindre stugor. Blandningen är stor och längs vägen går det nästan alltid att få en glimt av Hjälmaren. Överallt fanns tomter med nyuppförda hus och tomter som ska bebyggas.

Till slut var det samling vid den obemannade butiken AutoMat Läppe Livs. Det krävdes ingen nyckel men väl ett BankID för att komma in.

– När Läppeborna fick klart för sig vad ett BankID kan användas till var det många som skaffade sitt första, berättar Karina innan hon släpper in oss för en rundvandring mellan hyllorna.

Många var förvånade över hur många olika produkter som kan rymmas på en mycket liten yta. Några provhandlade och skannade sina varor vid utgången och betalade med sitt betalkort. Jättesmidigt.

Tanken är att Automat Livs ska vara en del av en tänkt centrumplats i Läppe. Precis bredvid planerar Byalaget Kreativa Läppe att bygga en egen bygdegård och kanske några hyresrätter i skogsbrynet.

Färden gick tillbaka till Sjöstugan. Lunchen toppades av Ukulelebandet Läppe Ukulele Orkester. Då orkestern spelat slut på sin repertoar fick alla ta del av Läppes dåtida och nutida historia. Många kände av en typ av nybyggaranda, men startskottet gick redan för över 30 är sedan då Läppeborna gick samman och startade en förskola.

Sedan dess har det hänt mycket och nu händer det mycket överallt. En sak är säker och det är att i Läppe går landsbygdsutveckling och nybyggnation hand i hand.

Text och foto: Ulla Johanson

FOTO:
Föreläsare Desirree Kjellberg
FOTO:
Desiree Kjellberg

Föreläsningen av Desiree Kjellberg från Gävle om offentliga avrättningar

Under tisdagskvällen hölls en föreläsning om Offentliga avrättningar anordnad av Katrineholm-Flen-Vingåkers släktforskarförening och Katrineholm-St Malms hembygdsförening. Det var Desiree Kjellberg från Gävle Fängelsemuseum som berättade fängslande om avrättningar på 1700-1800 talet.

Avrättad kunde man bli för tidelag, mord trefalt hor, blodskam (incest) dråp, mm. Dödstraffen för män var hängning, stegling på 5 hjul och senare på 3 hjul.
För kvinnor blev det halshuggning och att därefter brännas på bål. De som gjort sig skyldiga till tidelag kunde även bli levande begravda.

För lite enklare brott fanns i de flesta städer en skampåle och en trähäst placerad mitt på torget. Där fick man sitta i några timmar för att synas och skämmas. Trähästen var väldigt vass att sitta på.
Avrättningsplatser fanns utspridda över landet och flera finns i Södermanland. De skulle helst vara på en stor öppen yta med grusunderlag som var lätt att gräva i. 2-3000 personer brukade närvara. Tidvis skulle en sk. Spetsgård finnas på plats, antingen militärer eller ortsbefolkningen skulle stå tätt intill varandra runt avrättningen som bevakning och skydd.

Dödsstraffet avskaffades år 1877 och den sista avrättningen skedde år 1876. Det var de som var skyldiga till diligensmordet, Hjert och Tector, mellan Malmköping och Eskilstuna som blev avrättade, den ena utanför Malmköping och den andre på Gotland.
Det var en underhållande kväll som ett 30-tal personer lyssnade till.

FOTO:
Bengt Landin som Hertig Karl samt vi fick se hur gamla timmerväggar omsorgsfullt letats fram

Populära bygdevandringar i Gåsinge-Dillnäs

Gåsinge-Dillnäs hembygdsförening har under hösten genomfört två välbesökta bygdevandringar. En till Skeppsta Bruk i Gåsinge och en till området norr om Vängsö i Dillnäs.

Gåsinge-Dillnäs hembygdsförening har under hösten genomfört två bygdevandringar med över 60 deltagare per vandring.

Första bygdevandringen gick den 11 september till Skeppsta Bruk där Bengt Landin kom klädd som Hertig Karl. Han lotsade oss genom århundraden innehållande både framgångar och mord. Om den hiskeliga gudstjänsten i ridhuset fick vi också höra. H-G berättade om mer jordnära historia. Vandringen avslutade i Mäster Claes blomstrande trädgård.

Den andra bygdevandring, den 25 september, gick till två gårdar nära Vängsö i Dillnäs socken. Gårdarnas ägare berättade med stor entusiasm om arbetet som lagt ner för att forska efter dessa gårdars historia. Dessutom har man lagt ner ett gediget arbete på att återställa sådant, som fanns här i den forna miljön, men som på olika sätt under årens gång har förändrats. De nya ägarna har sökt råd, bidrag och ekonomiskt anslag hos länsmuseum och länsstyrelse till olika restaureringsprojekt. Och resultatet är imponerande. Vid visningens avslutning bjöds den talrika besöksskaran på musik från trakten. Siv och Kjell Thernström spelade med fart och kläm schottis på handklaver och gitarr, varefter hembygdsföreningens Gunilla Persson tackade för detta mycket intressanta studiebesök.

Tack till Bengt Landin och Jan Björckebaum i bygdevandringsgruppen samt övriga som varit engagerade för två mycket fina vandringar.

FOTO:
Avtackning av Stefan Gustafsson som var vår sekreterare i 20 år
FOTO:
Double Inn.

Årsmöte

KFV Släktforskarförening höll årsmöte den 14 september i Katrineholm.

Kvällen inleddes med en tyst minut för de medlemmar som gått ur tiden. Ny ordförande för årsmötet var i år Kristina Jonsson från Vingåker. Efter årsmötesförhandlingarna kom styrelsen i stort sett att se ut som tidigare. Den mångårige sekreteraren Stefan Gustafsson lämnade sin plats och ersattes av suppleanten Marita Andersson som därmed blev ordinarie ledamot.
På Maritas plats valdes Kjell Lundström in. Avseende revisorerna avgick Sten König och ersattes av Lars Berggren. Som ny revisorssuppleant valdes Viveca Eriksson. Valberedningen kom att se ut som tidigare. Lennart Karman redogjorde för en god ekonomi trots en pågående pandemi och därmed färre utåtriktade arrangemang och kurser. Medlemsavgiften blev densamma som tidigare.
Efter årsmötesförhandlingarna delade ordf. Christer Uddin, ut en blomma till styrelsen som tack för ett annorlunda, och ibland lite tungt, arbete under 2020 och avtackade samtidigt Stefan för hans arbetsinsatser under åren. Sten König som inte var närvarande hade blivit avtackad tidigare.
Föreningen gläds åt att årsmötet även i år rönt stort intresse och hölls på ComMat i Katrineholm, där vi kunde följa gällande restriktioner. I pausen intogs kaffe och smörgås och de närvarande kunde lyssna till några av medlemmarna i Double Inn. Kvällen avslutades för samtliga närvarande med lotteri där vinsterna var litteratur på släktforskartema och för styrelsens del med konstituerande styrelsemöte.
Anne-Marie Lindblad

Årsmöte

Vadsbro-Blacksta Hembygdsförenings årsmöte och sommarverksamhet.

Den 10 juli 2021 höll Vadsbro-Blacksta Hembygdsförening sitt årsmöte i skolträdgården vid Vadsbro skola. Det var andra året i följd som årsmötet hölls utomhus i ett tält p.g.a. covid 19. Drygt 30 medlemmar kom (1/3 del av medlemsantalet). Ordf. Britta Rosén hälsade välkommen, påbjöd en tyst minut och tände ljus för 3 avlidna medlemmar. Krister Karlsson som valdes till mötesordförande genomförde mötet på bästa sätt.
Från mötet kan nämnas att det blev omval på samtliga i styrelsen, revisorer, föreningsombud och valberedning.
År 2020 fick mycket ställas in, men en tavelutställning med Blackstabon Georg Lundqvists måleri kunde genomföras. Föreningen håller nu på med en dokumentation av hans arbeten efter att ha fotograferat de uppvisade målningarna. Under året har föreningen även sammanställt ett häfte med dagboksanteckningar som tolv medlemmar skrev april 2019 – mars 2020 och gjort en dokumentation om Blackstadräkten.
Hembygdsföreningen hade tillsammans med Bettna församling och syföreningarna i Vadsbro och Blacksta bjudit in besökare till ett sommarcafé i Vadsbro gamla skola, tre veckor i juli. Där kunde man besöka kyrkan, titta runt i föreningens museum, med utställning om den ”gamla skolan”, dricka gott kaffe med hembakt samt handla av lokala hantverkare.
Nu avslutades årsmötet med att medlemmarna serverades kaffe, smörgås och mazarinkaka från caféet. Sedan var det fritt fram att handla och titta på utställningen.
I efterskott har vi kunnat konstatera att det blev ett mycket omtyckt besöksmål med ca 1000 besökare till gagn för både föreningarna och bygden.