FOTO: INGER ANDERSSON
Christer Uddin avtackades på mötet
FOTO: INGER ANDERSSON
Leif Jacobsson berättar

KFV-Släktforskarförening hade årsmöte

KFV Släktforskarförening höll årsmöte den 16 februari i Sandbäcksgården i Katrineholm.

Kvällen inleddes med en tyst minut för de medlemmar som gått ur tiden och därpå följde årsmötet med Kristina Jonsson som ordförande och Kjell Lundström som sekreterare. Kjells nästa uppgift i föreningen blir ordförandeskapet då Christer Uddin efter många år valt att avgå.
Ami Rooth ersätter Kjell Lundström. Styrelsen kom att i stort sett se ut som året innan dock med två nya namn som ordinarie ledamöter; Susanne Nyberg och Rolf Pettersson. Kassör Lennart Karman redovisade ekonomin som visserligen påverkats av Covid-19 genom inställda aktiviteter men som är mycket god med ett starkt eget kapital.
Medlemsavgiften blir som tidigare år trots höjda hyror och portokostnader. Ett flertal medlemmar fick varsin chokladask som tack för deras engagemang; genom att dela ut tidningar, ta hand om våra datorer, hjälpa till vid jourhavande släktforskare etc.
Christer Uddin avtackades med en rejäl delikatesskorg och fick tillfälle att säga några ord. Efter årsmötet underhöll Leif Jacobsson från Malmköping med sång och gitarr.
50-talet åhörare fick också lyssna till några roliga, levande och mycket personliga berättelser om människor han mött. Mor Lovisa i Walsberga, hennes 39 fosterbarn och 8 egna. Leifs möte med mannen som arbetat på bärgningsfartyget Belos när ubåten Ulven sprängdes 1943. Barberaren som mötte den legendomsusade brottslingen ”Bildsköne-Bengtsson” i en raksalong i Malmköping.
Efter detta vidtog en stund med kaffe och smörgås som präglades av god stämning och många samtal. För styrelsens del avslutades kvällen med konstituerande styrelsemöte och därmed kavlar ledamöterna upp ärmarna för ett nytt aktivt verksamhetsår.

Anne-Marie Lindblad