FOTO: MAGNUS ANDERSSON
Kvällens underhållare Barbro Hillerud och Sigrid Larsson

Julita Hembygdsförenings årsmöte 2024

Föreningen hade sitt årsmöte i Lyan vid Julita Skola torsdagen 21/3. Drygt 70 medlemmar hade infunnit sig på mötet som inleddes med att ordförande Fredrik Hernblom hälsade välkommen och påbjöd en tyst minut för de medlemmar som dött under det nu avslutade verksamhetsåret.

Därefter var det dags för den årliga utdelningen av förtjänstpriset som denna gång hade två mottagare, en i kategorin Julitapristagare och en som Årets eldsjäl.

Det förra priset som riktar sig till en person som bidragit till att ge orten en bred positiv uppmärksamhet, tillföll i år Clara Waller som starkt bidragit till att lyfta fram och vidmakthålla minnet av Elisabeth Tamm och den Kvinnliga Medborgarskolan. Hon har också genom sitt konstnärskap skildrat bygden i stämningsfulla målningar.

Till Årets eldsjäl utsågs Ulla Pettersson som under många år varit en stor glädjespridare, kreatör och ledare och en drivande kraft för att göra bygden till den fina plats den är idag. Båda pristagarna belönades med bl a blommor och starka applåder.

Till att leda årsmötesförhandlingarna utsågs Johan Jansson som med sedvanlig bravur avverkade den godkända dagordningen där valberedningens förslag till förtroendeposter antogs med acklamation och innebar omval på samtliga poster.

Revisor Lars Ohlson redogjorde för arbetet med revisionsberättelsen som mynnade ut i en rekommendation att kassör och styrelse borde beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret vilket också antogs av årsmötet. Efter en kort presentation av planerna för det kommande verksamhetsåret avslutades den formella delen av mötet och det var dags för kaffe och underhållning som denna kväll var musik av hög dignitet.

Ortens egen ”operadiva” Barbro Hillerud ackompanjerad på pianot av Sigrid Larsson. Det blev en rad Taubeklassiker och ett charmerande nummer där Barbro under Habaneran gick runt och flirtade med publiken. Återstod sedan bara utdelning av lotterivinster innan det var dags att ta adjö.