FOTO: TERO LARSSON
Richard Heijkenskjöld med boken Flens kommun efter the Big Bang
FOTO: TERO LARSSON
Richard Heijkenskjöld
FOTO: TERO LARSSON
Richard Heijkenskjöld

Flens kommun efter the Big Bang

Geologen och författaren Richard Heijkenskjöld, bördig i Flens kommun men numera boende i Uppsala, släpper vecka 36 (med början den 5/9) den drygt 120-sidiga boken ”Flens kommun efter the Big Bang”. Det är en geologisk resa från tidernas begynnelse till nu, med illustrationer av författaren. Boken kommer att finnas till försäljning och utlåning, och den kommer även att finnas tillgänglig på skolorna i kommunen. Boken är framtagen med hjälp av Flens kommun och LONA, Lokala Naturvårdssatsningen och går att köpa för 125 kr på Turistbyrån i Hälleforsnäs, Kontaktcenter Flens kommun, samt en del lokala butiker i kommunen.

Boken handlar om landskapets utveckling i Flens kommun.

Visste du:

  • att Flen tidigare befunnit sig vid såväl sydpolen som i tropikerna.
  • att en meteorit med ca 300 m i diameter slog ned i ”Sörmland” för ca 555 miljoner år sedan.
  • att ”Flen” befann sig helt under isen för ca 12 000 år sedan och helt under havsytan tusen år senare.
  • att det första området i ”Flen” som höjdes över vattenytan var Magsjöberget, som torrlades för ca 9 800 år sedan.
  • att landhöjningen är snabbare i kommunens norra delar än i de södra.
  • Det medför att sjöarna i Flen långsamt tippas söderut och tappas på sitt vatten. Den nutida förlusten kan beräknas till ca 10 liter per minut.

Förord till boken:

”Efter att ha tillbringat en stor del av mina barn- och ungdomsår på ett torp från 1750-talet i Mellösa, lämnade jag den vackra Sörmlandsbygden i mitten på 1960- talet. Efter drygt 30 års frånvaro återvände jag i slutet på 1990-talet till det som då blivit Flens kommun. Den bygd jag återvände till var delvis en annan än den jag upplevt tidigare. Exempelvis hade antalet aktiva jordbruk, inom en radie på 1,5 km från torpet, minskat från ett tiotal till tre. Trots det var nog antalet kor ungefär detsamma, medan antalet hästar ökat avsevärt, liksom antalet grisar, vilka dock inte längre fick se dagens ljus.

Förändringarna, som jag upplevde efter min 30-åriga bortavaro, var alla antropogena, dvs. orsakade av människan. Några ”naturliga” förändringar av landskapet lade jag inte märke till. Anledningen var förstås att dessa oftast sker i en betydligt långsammare takt. Det äldsta bestående i Flens kommun är berggrunden. Åldern är ungefär 1 800 000 000 år – en ofattbar lång tid.
Om vi går ut en klar augustikväll och tittar upp mot himlen ser vi stjärnor. Några är så avlägsna att det tagit ljuset tusentals år att nå våra ögon. Vi ser med andra ord bakåt i tiden till det som varit – där och då. Om vi hade haft ett bra teleskop till hands hade vi kunnat se tillbaka till tidsrymder långt före det att den berggrund, som vi står på i Flen, hade bildats.
När vi spanar bakåt i tiden blir bilderna allt grumligare och osäkrare.
Denna bok är ett försök att beskriva den utveckling som naturlandskapet i Flen genomgått, från tidernas begynnelse, fram till dess att människan, med teknikens hjälp, i stor utsträckning tagit över utvecklingen. Naturlandskapets nutida utseende i Flen är dock bara ett tillfälligt stadium i en ständigt pågående utveckling”

Richard Heijkenskjöld