Christina Sagersten

DNA kurs med Christina Sagersten

Vi hade den stora äran att ha Christina på en hel dags kurs i DNA-Painter

KFV släktforskarförening anordnade en kurs i DNA den 26 okt. Kursledare var Christina Sagersten, känd DNA forskare och hon visade hur man med hjälp av våra 22 (23) kromosomer kan se vem man är släkt med genom att ”måla” in kromosomerna i en tabell. En hel del övriga tips runt detta ämne fick vi också. 25 personer som anmält sig fick en hel dags utbildning och var väldigt nöjda efteråt.

KFV /Eivor Grafsund