Årsmöte

Vadsbro-Blacksta Hembygdsförenings årsmöte och sommarverksamhet.

Den 10 juli 2021 höll Vadsbro-Blacksta Hembygdsförening sitt årsmöte i skolträdgården vid Vadsbro skola. Det var andra året i följd som årsmötet hölls utomhus i ett tält p.g.a. covid 19. Drygt 30 medlemmar kom (1/3 del av medlemsantalet). Ordf. Britta Rosén hälsade välkommen, påbjöd en tyst minut och tände ljus för 3 avlidna medlemmar. Krister Karlsson som valdes till mötesordförande genomförde mötet på bästa sätt.
Från mötet kan nämnas att det blev omval på samtliga i styrelsen, revisorer, föreningsombud och valberedning.
År 2020 fick mycket ställas in, men en tavelutställning med Blackstabon Georg Lundqvists måleri kunde genomföras. Föreningen håller nu på med en dokumentation av hans arbeten efter att ha fotograferat de uppvisade målningarna. Under året har föreningen även sammanställt ett häfte med dagboksanteckningar som tolv medlemmar skrev april 2019 – mars 2020 och gjort en dokumentation om Blackstadräkten.
Hembygdsföreningen hade tillsammans med Bettna församling och syföreningarna i Vadsbro och Blacksta bjudit in besökare till ett sommarcafé i Vadsbro gamla skola, tre veckor i juli. Där kunde man besöka kyrkan, titta runt i föreningens museum, med utställning om den ”gamla skolan”, dricka gott kaffe med hembakt samt handla av lokala hantverkare.
Nu avslutades årsmötet med att medlemmarna serverades kaffe, smörgås och mazarinkaka från caféet. Sedan var det fritt fram att handla och titta på utställningen.
I efterskott har vi kunnat konstatera att det blev ett mycket omtyckt besöksmål med ca 1000 besökare till gagn för både föreningarna och bygden.