Arkivens dag

Bo Olssons arbete med sidan Gårdar och torp i Vingåker.

 

I Vingåker hos Hembygdsföreningen hölls under lördagen Arkivens Dag tillsammans med KFV Släktforskarförening. Det fanns bilder på både människor och byggnader att botanisera bland.  Många ”aha” utrop hördes när man hittat en gammal släkting på kort. Hembygdsföreningen hade fokuserat på området i nordväst där Bo Olson har bott. Han har lämnat efter sig en hel del material om området runt Kåsta. Och när man hittat boendet så tog släktforskarföreningen över och fick fram de som bott där. Några nya medlemmar blev det bland de 50-60 besökarna som uttryckte positiva åsikter om utställningen.

http://vvhbf.se/vhftorpreg/indextorpreg.html

Eivor Grafsund

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Christina Sagersten

DNA kurs med Christina Sagersten

Vi hade den stora äran att ha Christina på en hel dags kurs i DNA-Painter

KFV släktforskarförening anordnade en kurs i DNA den 26 okt. Kursledare var Christina Sagersten, känd DNA forskare och hon visade hur man med hjälp av våra 22 (23) kromosomer kan se vem man är släkt med genom att ”måla” in kromosomerna i en tabell. En hel del övriga tips runt detta ämne fick vi också. 25 personer som anmält sig fick en hel dags utbildning och var väldigt nöjda efteråt.

KFV /Eivor Grafsund

FOTO:
Läppe Ukulele Orkester underhåller vid lunchen.
FOTO:
Först mat sedan prat och frågor.

Nybyggarandan i Läppe inspirerar

Söndagen den 10 oktober arrangerade Bygdegårdsdistriktet i Södermanland sin årliga inspirationsresa. Alla 29 bygdegårdsföreningar var inbjudna och färden gick till Läppe i Vingåker. Värd var Byalaget Kreativa Läppe som hyr den gamla Bastuhuset Sjöstugan. Utsikten är vidunderlig och omgivningen rofylld.

Först blev den en biltur genom samhället.

– Antagligen Läppes första bilkaravan, sa Karina Veinhede som är ordförande i Byalaget Kreativa Läppe.

Över stock och sten, upp för branta sluttningar och ner förbi gamla villor och mindre stugor. Blandningen är stor och längs vägen går det nästan alltid att få en glimt av Hjälmaren. Överallt fanns tomter med nyuppförda hus och tomter som ska bebyggas.

Till slut var det samling vid den obemannade butiken AutoMat Läppe Livs. Det krävdes ingen nyckel men väl ett BankID för att komma in.

– När Läppeborna fick klart för sig vad ett BankID kan användas till var det många som skaffade sitt första, berättar Karina innan hon släpper in oss för en rundvandring mellan hyllorna.

Många var förvånade över hur många olika produkter som kan rymmas på en mycket liten yta. Några provhandlade och skannade sina varor vid utgången och betalade med sitt betalkort. Jättesmidigt.

Tanken är att Automat Livs ska vara en del av en tänkt centrumplats i Läppe. Precis bredvid planerar Byalaget Kreativa Läppe att bygga en egen bygdegård och kanske några hyresrätter i skogsbrynet.

Färden gick tillbaka till Sjöstugan. Lunchen toppades av Ukulelebandet Läppe Ukulele Orkester. Då orkestern spelat slut på sin repertoar fick alla ta del av Läppes dåtida och nutida historia. Många kände av en typ av nybyggaranda, men startskottet gick redan för över 30 är sedan då Läppeborna gick samman och startade en förskola.

Sedan dess har det hänt mycket och nu händer det mycket överallt. En sak är säker och det är att i Läppe går landsbygdsutveckling och nybyggnation hand i hand.

Text och foto: Ulla Johanson

FOTO:
Föreläsare Desirree Kjellberg
FOTO:
Desiree Kjellberg

Föreläsningen av Desiree Kjellberg från Gävle om offentliga avrättningar

Under tisdagskvällen hölls en föreläsning om Offentliga avrättningar anordnad av Katrineholm-Flen-Vingåkers släktforskarförening och Katrineholm-St Malms hembygdsförening. Det var Desiree Kjellberg från Gävle Fängelsemuseum som berättade fängslande om avrättningar på 1700-1800 talet.

Avrättad kunde man bli för tidelag, mord trefalt hor, blodskam (incest) dråp, mm. Dödstraffen för män var hängning, stegling på 5 hjul och senare på 3 hjul.
För kvinnor blev det halshuggning och att därefter brännas på bål. De som gjort sig skyldiga till tidelag kunde även bli levande begravda.

För lite enklare brott fanns i de flesta städer en skampåle och en trähäst placerad mitt på torget. Där fick man sitta i några timmar för att synas och skämmas. Trähästen var väldigt vass att sitta på.
Avrättningsplatser fanns utspridda över landet och flera finns i Södermanland. De skulle helst vara på en stor öppen yta med grusunderlag som var lätt att gräva i. 2-3000 personer brukade närvara. Tidvis skulle en sk. Spetsgård finnas på plats, antingen militärer eller ortsbefolkningen skulle stå tätt intill varandra runt avrättningen som bevakning och skydd.

Dödsstraffet avskaffades år 1877 och den sista avrättningen skedde år 1876. Det var de som var skyldiga till diligensmordet, Hjert och Tector, mellan Malmköping och Eskilstuna som blev avrättade, den ena utanför Malmköping och den andre på Gotland.
Det var en underhållande kväll som ett 30-tal personer lyssnade till.

FOTO:
Avtackning av Stefan Gustafsson som var vår sekreterare i 20 år
FOTO:
Double Inn.

Årsmöte

KFV Släktforskarförening höll årsmöte den 14 september i Katrineholm.

Kvällen inleddes med en tyst minut för de medlemmar som gått ur tiden. Ny ordförande för årsmötet var i år Kristina Jonsson från Vingåker. Efter årsmötesförhandlingarna kom styrelsen i stort sett att se ut som tidigare. Den mångårige sekreteraren Stefan Gustafsson lämnade sin plats och ersattes av suppleanten Marita Andersson som därmed blev ordinarie ledamot.
På Maritas plats valdes Kjell Lundström in. Avseende revisorerna avgick Sten König och ersattes av Lars Berggren. Som ny revisorssuppleant valdes Viveca Eriksson. Valberedningen kom att se ut som tidigare. Lennart Karman redogjorde för en god ekonomi trots en pågående pandemi och därmed färre utåtriktade arrangemang och kurser. Medlemsavgiften blev densamma som tidigare.
Efter årsmötesförhandlingarna delade ordf. Christer Uddin, ut en blomma till styrelsen som tack för ett annorlunda, och ibland lite tungt, arbete under 2020 och avtackade samtidigt Stefan för hans arbetsinsatser under åren. Sten König som inte var närvarande hade blivit avtackad tidigare.
Föreningen gläds åt att årsmötet även i år rönt stort intresse och hölls på ComMat i Katrineholm, där vi kunde följa gällande restriktioner. I pausen intogs kaffe och smörgås och de närvarande kunde lyssna till några av medlemmarna i Double Inn. Kvällen avslutades för samtliga närvarande med lotteri där vinsterna var litteratur på släktforskartema och för styrelsens del med konstituerande styrelsemöte.
Anne-Marie Lindblad

FOTO:
Digital stämma med långväga gäster.
FOTO:
80 deltagare på det digitala årsmötet är ett bra resultat
FOTO:
Digitala stämmor är väldigt smittsäkra.

Bygdegårdsdistriktet i Södermanland har unik årsstämma

Bygdegårdsdistriktet i Södermanland skrev historia när det var dags för årsstämma. Delvis skedde mötet digitalt men störst av allt var att stämman skedde i samverkan med hembygdsrörelsen. Därtill kom det gäster från Jämtland och Gävleborg som blickade såväl bakåt som framåt.

Aldrig tidigare har ett bygdegårdsdistrikt och hembygdsrörelsen arrangerat en gemensam stämma. Lördagen den 24 april var närmare 80 personer närvarande när det digitala mötet startade.

– I Södermanland är vi först med att inleda en så långtgående samverkan. Jag tror att vi ser mer av detta i resten av landet ganska snart. Det är både enklare och roligare att jobba tillsammans. Speciellt när det handlar om två organisationer som är så lika, säger Bygdegårdsdistriktets ordförande Ulla Johanson.

Efter högtidliga ord från bygdegårdarnas Ulla Johanson och hembygdsrörelsens ordförande Pehr Bengtsson talade Leif Jakobsson om Sörmland och sörmlänningar han mött. Sedan var det dags för inspiration för att kunna sätta full fart mot framtidens mirakulösa verksamhet.

– Förr eller senare tar pandemin slut. Då ska vi klara av att göra en snabb och effektiv omstart. Innan dess behöver vi fundera på vad vi vill och hur vi ska komma dit. Pandemirestriktionerna har lagt hinder i vägen så länge. Nu behöver vi inspiration så att vi kan sporra varandra, säger Ulla Johanson.

Pepp, fart och fläkt blev det när Enångers bygdegård, som ligger mellan Söderhamn och Hudiksvall, gav sina bästa tips för att skapa framgång och engagemang. Märila hembygdsförening från Jämtland berättade om förnyelse och föryngring i styrelsearbetet.

– Tack vare den digitala tekniken hade vi gäster som inte kunnat delta om vi haft ett fysiskt möte, säger Ulla Johanson.

Efter mer än en timmes gemensam tid delade deltagarna upp sig och respektive organisation hade sin egen stämma.

Per-Ivan Andersson svingade årsmötesklubban och 35 minuter senare fanns en ny verksamhetsplan och en nyvald styrelse för bygdegårdsdistriktet, där Ulla Johanson fortsätter som ordförande ännu ett år. Styrelsen förnyades och föryngrades med ledamöter från Jädersgården och Läppe byalag.

– Ett kanonbra möte med en perfekt inledning och mycket trevligt att träffa hembygdsfolk.  Jag tar med mig av Enångers framfart när det gäller olika aktiviteter. Det var trevligt att träffa unga eldsjälar från Jämtland. Bra takt i årsmötet också, menade Anders Jonsson från Vadsbro-Blacksta Föreningsgård.