FOTO: REGINA WESTAS STEDT
Hyresbostäder i Högsjö

Självbyggeri och bygg- och bogemenskaper skapar bostäder på landsbygden

Vi fortsätter på temat för oktober som är bostäder på landsbygden. Det råder bostadsbrist på många landsbygder i landet, även i Sörmland. Men vi vill lyfta lite exempel som visar på att det faktiskt genomförs initiativ och projekt som leder till fler alternativa boendeformer även på landsbygden.

I detta nummer tänkte vi börja med att sätta fokus på det allt mer växande så kallade sociala byggandet. Självbyggeri och bygg- och bogemenskaper är exempel på alternativa sätt att organisera bostadsprojekt. Det är modeller som bygger på initiativ från civilsamhället, samverkan mellan lokala aktörer och ett aktivt engagemang från hushållen själva. Dessa former har visat sig framgångsrika att bygga bostäder på svagare marknader och för hushåll med begränsade inkomster.

Just seniorbostäder har många gånger visat sig lämpliga att bygga i form av bygg- och bogemenskaper, och som vi tog upp i senaste artikel är det stor brist på alternativa boenden för gruppen seniorer på landsbygden. Att de är en lämplig form består inte endast av ekonomiska skäl, en stor del beror även på de sociala värden som kommer med formen. Här samlas man i en bygd kring ett behov, och de som ska bo i bostäderna är med och sätter kraven utifrån sina behov och önskemål. Många gånger handlar tankarna om boendet som senior om att leva och bo, inte endast att ha tak över huvudet. Man värdesätter saker som gemensamhetsytor, både för den sociala tillvaron som att det bidrar till trygghetsskapande att finnas i ett socialt sammanhang. Det kan även handla om att man får mindre utrymmen om man är van att ha gott om plats i en villa. Då kan det underlätta en flytt om man har tillgång till ytor när man får besök eller för att fortsätta utöva en hobby.

Ett gott exempel i Sörmland på denna typ av boende är Lagnö Bo utanför Trosa, som i högsta grad kombinerar det kooperativa boendet med aktiviteter och ett hållbart boende.

I allt fler städer kan vi även se bygg- och bogemenskaper växa fram även för ungdomar. Här skulle det vara intressant att se om det skulle kunna vara en lösning på boendeform för unga även på landsbygden.

Vill du veta mer om socialt byggande kan du besöka den årliga konferensen ”Idéburet & socialt byggande” 12-13 oktober, eller läsa om tidigare konferenser och nyheter om ämnet på deras hemsida: www.socialtbyggande.se