FOTO: ROCCO GUSTAFSSON
Digitaliseringen skapar bättre förutsättningar för föreningar och företag på landsbygden

Digitaliseringen – möjlighet eller utmaning för landsbygden?

Digitaliseringens framfart skapar stora möjligheter för landsbygden, tillgång till service av olika slag kan öka och utbudet av tjänster och produkter blir större i en uppkopplad värld. Men det finns ett stort men här, det förutsätter att man aktivt arbetar för digital inkludering.

Är man inte digitalt aktiv krymper snarare utbudet och tillgång till både service och information. Det hjälper föga att det finns en obemannad digital lanthandel i byn om man inte har bank-id, då får man fortsätta ta sig till en större ort eller stad för att handla. Allt fler föreningar ansluter sig till Swish vilket får många av oss att jubla över hur enkelt det är att betala för inträden, köpa lotter och annat vid olika föreningsarrangemang.

Föreningarna är glada att slippa hantera kontanter, som nära nog blivit omöjliga att bli av med och få insatta på föreningskontot. Men använder du inte en smart telefon kan du lätt bli exkluderad och svårt att ta del av de lokala aktiviteterna i bygden.

Mobilitet är en alltid aktuell fråga på landsbygden där tillgången till kollektivtrafik krymper allt mer. Vi kan dock se många spännande lösningar växa fram runt om i landet, samåknings-appar som även kombineras med kollektivtrafiken och olika varianter av anrops styrd trafik.

Men har du inte åkt buss på tjugofem år och plötsligt ska göra det och inte är digital, blir det genast en stor utmaning. Hur hittar man en tidtabell, köper en biljett eller tar del av möjligheter till anropsstyrd trafik om jag inte är digital?

Att det endast är äldre som står utanför den digitala världen stämmer inte, det finns även andra målgrupper som kan ha svårt att använda digitala tjänster. Att det är ett bort växande problem då seniorer idag kommer vara digitala när de blir äldre är en stor myt. Det är riktigt att många äldre är digitala, men de digitala tjänsterna utvecklas ständigt. Att bli äldre medföra utmaningar att lära sig nya saker, de fysiska förutsättningarna ställer även de till det. Synen blir nedsatt, huden torr, finmotoriken sämre och pekskärmar blir svåranvända.

Ska landsbygden kunna ta del av möjligheterna som digitaliseringen kan skapa på riktigt behövs insatser för att öka den digitala förmågan, kontinuerligt och inte endast punktinsatser. Här fyller bland annat folkbildningen och studieförbunden en viktig roll, som ofta även är aktiva på landsbygden. Politiken behöver skapa förutsättningar för studieförbunden att bedriva en av vår tids viktigaste folkbildningsinsatser, digital inkludering.