Leena Tegevi från Rädda Ulvaskogen överlämnar namninsamlingen till kommunalrådet Jacob Högfeldt (M) i Strängnäs. Foto: Privat
Ulvakogen syns i nyinspelningen av Ronja Rövardotter på Netflix. Foto: Netflix
Filippa Werner Freed, en av initiativtagarna till aktionsgruppen Rädda Ulvaskogen, säger att det är en skog som många använder och älskar. Foto: Privat
Erik Trostek, Skogsstyrelsen.
Elisabeth Isaksson, Wim Grooten, Filippa Freed, Leena Tegevi och Jeannette Persson Stüben från Aktionsgruppen Rädda Ulvaskogen har lämnat namninsamlingen med 2500 underskrifter till kommunalrådet.
Representanter från Naturskyddsföreningen och från Rädda Ulvagruppen.

Avverkningen i Ulva stoppas

Mark- och miljödomstolen förbjuder avverkning i Ulvaskogen, under tiden Skogsstyrelsen utreder ärendet igen. Samtidigt som en namninsamling med över 2 500 underskrifter för att bevara skogen, lämnas till Strängnäs kommun.

Den planerade avverkningen av 45 hektar av Ulvaskogen i Åkers styckebruk har rört upp många känslor. Filippa Werner Freed, som är en av initiativtagarna till aktionsgruppen Rädda Ulvaskogen, säger att det är en skog som många använder och älskar.

– Åkers alla skolbarn, orienteringsklubbar och allmänheten promenerar, springer och njuter av skogen. När det blev känt att den skulle avverkas var det många som ville skriva på protesten.

På namninsamlingen, som har cirka 2 500 underskrifter, är det också flera föreningar som skrivit på, som Skottvångs gruva, Östra Sörmland gruvförening, Hembygdsföreningen Åker, Perrongen och Friluftsfrämjandet Strängnäs.

– Jag hoppas att Strängnäs kommun ska köpa skogen. Många som skriver under namnlistan är förvånade att den inte redan är skyddad, säger Filippa Werner Freed.

Fridlysta växter

Det var Naturskyddsföreningen i Sörmland som satte stopp för avverkningen genom att överklaga Skogsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen.

Markägaren, Mark S i Strängnäs resursförädling AB, hade anmält att de ville avverka tre fastigheter om sammanlagt 45 hektar, vilket Skogsstyrelsen sa ja till.

Naturskyddsföreningens pekade på den fridlysta och sällsynta svamparten bombmurkla i sin överklagan, men också fridlysta växter och rödlistade fågelarter som häckar i området.

Inventerat skogen

– Vi räknar med att Skogsstyrelsen gör en ny utredning om skogen och ger förbud för avverkning där det är motiverat, säger Karl-Axel Reimer, ordförande i Naturskyddsföreningen i Sörmland.

Han säger att naturintresserade inventerat skogen.

– Det finns naturvärden som byggts upp under lång tid. Det finns inte så många kontinuitetsskogar, säger Karl-Axel Reimer.

Skogsstyrelsen skrev till Mark- och miljödomstolen att de inte hade vetskap om artfynden som nu finns rapporterade inom områdena.

Tillfälligt stopp

Domstolen skriver att prövningen avser om skogsavverkningen kan tillåtas i enlighet med anmälningarna. ”En avverkning av den skog som omfattas av anmälningarna skulle kunna ge upphov till irreversibla skador.”

Domstolen anser därför att det är befogat att förbjuda avverkning inom de aktuella områdena till dess att målen slutligt har avgjorts.

Erik Trostek på Skogsstyrelsen säger att artfynd är av stor betydelse när de prövar hur stor hänsyn markägaren behöver ta till arterna vid avverkning.

– Nu blir det ny utredning om avverkningarna och vi ska titta på uppgifterna om arterna.