John Byttner, Malmköping, Beatrice Ask, landshövding Södermanland samt länsstyrelsens biologer Amanda Lidén och Kajsa Mellbrand framför den naturminnesmärkta asken. Foto: Ulrika Sturén
Beatrice Ask håller stolpen på plats, Kajsa Mellbrand jobbar med släggan för att förankra den ordentligt.
Säkerhetssamordnare Peter Fredriksson, vänster i bild, ska efter fikat skjutsa landshövdingen på uppdrag i Stockholm.
John Byttners numera skyddade ask mäter 4,80 meter i omkrets och uppskattas vara 300–400 år gammal.
Beatrice Ask anländer till John Byttner på Mölntorp, Malmköping. Att vara ute i verksamheten är en viktig del av hennes uppdrag.
Beatrice Ask har varit landshövding i Södermanland sedan 2020. I april ifjol förlängdes hennes uppdrag fram till sista mars 2025.

Ask skyddar en sällsam ask: ”Historia och natur”

Landshövding Beatrice Ask invigde länets nyaste naturminne: En magnifik ask. – Nu är den skyddad! Vi ska vara noga med våra stora träd, säger hon.

– Det är lövsprickningens första dag för asken, i går var det bara knoppar, säger John Byttner när han hälsar landshövding Beatrice Ask välkommen till Mölntorp, Malmköping.

Förra våren kontaktade han myndigheten för att undersöka möjligheten att skydda den stora asken på tomten. I augusti i fjol var biologerna Amanda Lidén, ärendehandläggare och Kajsa Mellbrand, rådgivande trädexpert, på plats och rekogniserade. Beslutet att skydda trädet med en omkrets om 4,80 meter togs av Beatrice Ask.

”Jag är ju till åren”

– Det var ett väl underbyggt förslag från Amanda. Vi ska vara rädda om gamla träd, de har stor betydelse för vår historia, natur och biologi, säger landshövdingen.

För John Byttner var det viktigt att skydda den sällsamma asken för kommande generationer. Grannarna som tror att alla lövbärande träd är björk har gjort honom orolig.

– Inget av mina fyra barn kommer att överta stället och jag är ju till åren, konstaterar han.

Nu blir asken kvar, vad som än händer.

– Det är inte alla som ringer som får den ynnesten, säger Beatrice Ask.

Ovanlig åtgärd

Sist man skyddade ett enskilt träd i Sörmland var 2014.

– Det är ovanligt att askar blir så här gamla, på grund av askskottsjukan, säger Kajsa Mellbrand. Omkretsen beror på näring och vatten, utan att räkna årsringar vet vi inte exakt ålder, men 300–400 år är den nog.

Håller den sig frisk och får stå fortsatt fritt kan den stå i 100 år till.

– Men det är som med gamla människor, man vet aldrig. Floran i den gamla betesmarken har hållits vid liv eftersom man inte klippt gräset, det ser man på mandelblom och gullviva, säger Kajsa Mellbrand.

Hon och Amanda Lidén har spettat ett hål för stolpen till skylten.

– Man vill inte borra i trädet, säger Amanda.

Hon tar första passet med den stora släggan. Beatrice Ask håller stolpen på plats under arbetets gång. Till sist skruvas skylten på plats.

Livsmiljön skyddas

Det är egentligen inte trädet som skyddas, utan livsmiljön för andra hotade arter.

– Här finns mycket biologisk mångfald i ett litet paket. Lövverket, grov bark för lavar, mossor och småkryp och håligheter för insekter, svamp och fladdermöss, säger Kajsa Mellbrand.

I länet finns totalt bara 13 motsvarande skyddade träd. Men så är det inte heller en lätt process, att naturminnesmärka ett enskilt träd följer samma regler och lagar som ett helt naturreservat.

Asken hos John Byttner är nu det, ett litet litet naturreservat, vilket innebär att den är skyddad för all framtid, även om den dör.

– Jag tror tyvärr att det bor en grävling här, men den ska bort, säger John Byttner och pekar bakom naturminnesmärket.

”Jag älskar Sörmland”

Innan länsstyrelsens delegation rullar vidare blir det kaffe, fransk citron-maräng-tårta och samtal om allt från hemtjänst och Frankrike till utbildning och jakt. Beatrice Ask sätter tiden på tårtan på sin mobil och hämtar tårtan ur ugnen. Att vara ute i verksamheten är en viktig del av hennes arbete.

– Det bästa med det här jobbet är att träffa folk. Jag saknar politiken men det är roligare att vara ny på jobbet, jag lär mig otroligt mycket hela tiden. Och så älskar jag ju Sörmland! säger hon.