Bostäderna lockade arbetare till kalken

Kalklinbanan är nedmonterad – men personalbostäderna finns kvar. Numera är de privatägda, men en gång byggdes de av Skånska cement för att locka arbetskraft till…