Isabella, Sixten, Svala och Linnea Gustafsson vill ha skolan kvar i Bettna.
Robin Jansson i Bettnas nystartade föräldraförening "Barnens bästa" var glad över engagemanget. Foto: Karina Frölund
Ljusmanifestationen är ett sätt att visa hur mycket skolan betyder i samhället.

Ljusmanifestation som stöd för skolan i Bettna

Det var många som samlades vid skolan i Bettna för att vara med på ljusmanifestationen. Ett stort hjärta av ljuslyktor brann på skolgården.

– Skolan är väldigt viktig både för barnen och för bygden, säger Robin Jansson i föräldraföreningen ”Barnens bästa”.

De kämpar för att ha skolan kvar. Ljusmanifestationen var ett sätt för bettnaborna att ge stöd för bygden och skolan.

Slog ner som en bomb

– Jag är glad att det är så stor uppslutning. Vi är en bygd att räkna med, säger Robin Jansson.

Det var i slutet av januari som skolförvaltningen i Flen kom med förslaget att lägga ner Bettna skola. Det slog ner som en bomb i samhället.

Men fyra partier, S, C, M och L, begärde återremiss av förslaget, med motiveringen att det behöver utredas ytterligare. ”Kompletterande faktaunderlag ur fler perspektiv krävs”, skrev nämnden i ett pressmeddelande efter mötet.

Träffat lokala politiker

Föräldraföreningen har sedan träffat lokala politiker i Flen och diskuterat barnens framtid i Bettna.

En flenspolitiker är på plats på skolgården i Bettna, Björn Karlsson (C), som har barnbarn i skolan.

– Jag tycker absolut skolan ska vara kvar. Det är en förutsättning för en levande landsbygd, säger han.

Många barn har målat egna ljuslyktor som de tänder på skolgården.

– Det är himla fint att så många är på plats. Skolan är viktig, säger Linnea Gustafsson som har barn i skolan.

Hon är med i föräldraföreningen och säger att svaren på den enkät föreningen skickat ut till föräldrar med barn i skolan och förskola i Bettna visar att det är få som tänker låta sina barn gå i den kommunala skolan i tätorten Flen.

– De flesta som hittills svarat skriver att de kommer att välja en skola med en annan huvudman än kommunen, säger Linnea Gustafsson.

Evelina Nyqvist Varga har tre barn. Hon säger att det skulle vara en katastrof för dem om skolan lägger ner.

– Jag jobbar i Nyköping och min man i Stockholmsområdet. Det skulle innebära att jag skulle behöva pendla 15 mil per dag. Det finns inte på världskartan, säger hon.

I dag går det 70 elever på Bettna skola. Karin Ingelman har gått på skolan. Hon var andra generationen, hennes barnbarn är fjärde generationen.

– Om det inte finns en skola är det svårt för barnfamiljer att bo här. Det blir bara sommargäster och de skattar inte i Flen säger hon.