Sparförslagen: Lägg ner skolan i Bettna och förskolan i Mellösa

Att lägga ner förskolan i Mellösa, skolan i Bettna och två av tre program på Prins Wilhelm-gymnasiet är en del av sparförslagen som barn-, utbildnings- och kulturnämnden ska ta ställning till.

I Flen, liksom i flera andra kommuner i länet, minskar antalet barn. Ett överskott med lediga platser på skolor och förskolor och en kraftigt försämrad ekonomi sätter sin prägel på förslagen som barn-, utbildnings- och kulturnämnden ska ta ställning till under mötet 25 januari.

Ett förslag handlar om avveckla Bettna F-6 skola med 70 elever. En fråga ska slutligen ska klubbas av kommunfullmäktige om nämnden kommer fram till att lägga ned skolan.

Andra förslag är att avveckla fyra förskoleavdelningar i centrala Flen och förskolan i Mellösa, samt att avveckla naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet på Prins Wilhelmgymnasiet.

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen har i år en budget som är elva miljoner kronor mindre än förra året. Dessutom ska det sparas ytterligare två procent, cirka 9 miljoner kronor, vilket totalt ger en budget på cirka 20 miljoner mindre 2024 än 2023.