Flens kommun hyr luft i Sköldinge

I Flens kommun saknas bostäder alla kategorier. Det har vi Liberaler påtalat under lång tid. Bristen på SÄBO (särskilda bostäder för äldre) har fått oönskade konsekvenser för våra äldre som inte kunnat erbjudas det boende de har rätt till. Många äldre har därför ”exporterats” till andra kommuner långt från anhöriga.

De få korttidsboenden som idag finns på Heden har man beslutat att avveckla utan att finna en lösning för de som bor där och de som är i stort behov av avlastningsplatser, rehabilitering efter sjukhusvistelse och behov av omsorg i livets slutskede. Detta har fått till följd att den redan ansträngda situationen för hemtjänstpersonalen har blivit helt ohållbar och med höga kostnader för vikarier.

Dessutom måste man ha fyllt 70 år för att erbjudas en trygghetsboende i Flens kommun, i många andra kommuner ges möjlighet redan vid 65 års ålder.

Med ett historiskt underskott och med prognoser som ser allt dystrare ut så beslutar de styrande (S och C) att teckna avtal/hyra ett omsorgsboende under tre år i Katrineholms kommun. Varken boenden eller personal finns där, de tomma lokalerna står och tickar kostnader till ingen nytta.

Ett nytt SÄBO kommer sannolikt att kosta minst 200 miljoner kronor, vilket omöjliggör några andra investeringar i Flens kommun under denna mandatperiod.

Vi behöver en ny politisk riktning där man tar sig ur gamla politiska hjulspår, en politik som ger våra äldre och sjuka den vård och omsorg de har rätt till. Detta vill vi göra med en klok investeringspolitik tillsammans med externa investerare, så att kommunens lånebörda inte spränger alla rimliga gränser.

Det är ytterst ansvarslöst att hyra ”luft” i Sköldinge under rådande ekonomiska omständigheter.