Mälaren är dricksvattentäkt för 2,4 miljoner människor och provtagning visar att PFAS-halterna på vissa ställen ligger över det gränsvärde som kommer att gälla från 2026.
Ingrid Hägermark, förbundchef på Mälarens Vattenvårdsförbund.

Vattenvårdsförbund oroas av höga PFAS-halter i Mälaren

Mälarens Vattenvårdsförbund har skrivit till regeringen om PFAS-halterna i Mälaren. Sjön är dricksvattentäkt för 2,4 miljoner människor och PFAS-halterna ligger mycket nära och över Livsmedelsverkets nya gränsvärde på flera platser i sjön.

– Det är viktigt att minska tillförseln av PFAS och att på sikt fasa ut PFAS i nyproduktion. Stora utsläpp kommer från flygplatser till exempel och de är ofta statligt ägda. Det är statens ansvar att åtgärda och sanera de områdena, säger Ingrid Hägermark, förbundchef på Mälarens Vattenvårdsförbund.

Förbundet skriver till regeringen att de högsta halterna PFAS har hittats i Mälarens nordöstra delar. Det finns 70 kända föroreningskällor som släpper ut PFAS till Mälaren. Bland dem är det de tre brandövningsplatserna vid Ärna, Arlanda och Tullinge som påverkar Mälaren i särskilt stor utsträckning.

– Det är statlig verksamhet och principen ”Förorenaren betalar” (Polluter pays principle) är det dags att staten åtgärdar de stora kända föroreningskällorna, säger Ingrid Hägermark.

Vattenvårdsförbundet skriver också att regelverket behöver förenklas så det går lättare att sanera områden där det är oklart vems ansvaret är.

– Det är viktigt att kunna sanera områden under tiden som man fastställer vem som har ansvaret. Annars går åren utan att det händer något.