Faller rätt för att slippa skador

– Det är nog bra att träna, för det är lätt att bli rädd och spänna sig när man ramlar, säger Inger Kylestorp. Hon är med på kursen Falla rätt i Katrineholm.

Jan-Eik Roos, tränare i självförsvar, jiu jitsu, visar och instruerar hur deltagarna ska göra för att inte slå i skallen eller bryta armarna när de faller.

– Att lära sig falla på rätt sätt kan spara mycket mänskligt lidande. I första hand gäller att dra in hakan mot bröstet och slappna av i kroppen, säger han.

Fallolyckor är ett av de största hoten mot äldres hälsa idag. Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB dör fyra personer i Sverige varje dag på grund av fallolyckor.

Deltagarna ramlar på olika sätt på mattorna och försöker komma i håg alla instruktioner.

– Det här är ett väldigt bra underlag att falla på. Jag hoppas jag kommer ihåg att göra rätt om jag ramlar i skogen. Framför allt hoppas jag kunna undvika att hamna på en sten, säger Magnus Hult.

Vanligt inom slutenvård

Av personer som är 65 år eller äldre och bor i eget boende faller var tredje person minst en gång per år och bland personer över 80 år faller varannan, minst en gång per år. Bland äldre i särskilt boende är frekvensen för fall ännu högre. Fall och fallskador är vanligt inom slutenvården.

– Det gäller att undvika att ta emot sig med händerna, utan man ska hamna på underarmarna, säger Patricia Lindström och visar hur hon faller.

– Vi börjar med balansövningar, förhoppningsvis kanske man slipper ramla om man har bra balans, säger hon.

Genom att öva på styrka, balans och kroppskontroll är det lättare att hinna parera och undvika att falla, säger Jan-Erik Roos.

Öva balansen

– Det är bra att göra små balansövningar samtidigt som man gör annat. Stå på ett ben när man borstar tänderna eller dricker kaffe. Träna lite styrka genom att sätta sig och resa sig från stolen flera gånger, säger han.

Katharina Lagerquist deltar i kursen och rullar runt på mattan. Hon försöker landa hela sidan istället för att ta emot sig med armbågen.

– Det gäller att kunna slappna av. Instinktivt spänner man sig när man ramlar. Men jag tycker de här övningarna ökar smidigheten, säger hon.

Kostar mycket

Under hösten 2023 och hela 2024 pågår ett projekt hos Region Sörmland och länets kommuner för att ta fram ett program om hur risken för fallolyckor ska kunna minskas.

– Fallolyckorna ökar och kostar regionen och de sörmländska kommunerna mångmiljonbelopp varje år, förutom det mänskliga lidandet för den som drabbas. Det går att förebygga olyckor genom att träna framför allt styrka och balans när man börjar bli lite äldre, säger Marina Arkkukangas, fil dr i vårdvetenskap och legitimerad sjukgymnast.

Även hon tipsar om att stå på ett ben, gå balansgång och hoppa jämfota.