Väntan på miljödomstolens beslut

Efter två dagars förhandlingar i Mark- och miljödomstolen dröjer det till den 12 oktober innan domen kommer. Det handlar om de två 130 kilovolt-ledningarna som…