Det är inte växterna – det är människan som förstör

Vad är de som pågår i detta land. Utrotning på vissa växter och arter är på gång. Dom förstör biologiska mångfald, sägs det.
Det är MÄNNISKAN som förstör den biologiska mångfald med sina gräsklippning, besprutningar, djurförintelsen, skogsskövling mm. 
Skyll på människan och inte på växter och arter. Naturen har alltid haft samspel, den har fungerat tills människan började bestämma över naturen, lite för mycket. 

Relaterade artiklar:

Helknäppt, enligt min mening (2023-06-29)