En tidig pionjär med aktuell relevans idag

Det är inte alltid som man som läsare får tag i en bok som både väcker gamla minnen till livs och samtidigt känns som en ytterst aktuell och relevant skrift för den tid vi lever i just nu. Boken jag syftar på handlar om Gustaf Jonnergård som spelade en viktig roll som partisekreterare och stark ideolog för Centern – och även var en viktig kugge för partiets omvandling och roll i inrikespolitiken.
I den nyutgivna boken ”Gustaf Jonnergård – Sveriges längste partisekreterare” av Håkan Larsson och Yngve Sunesson (Ekerlids förlag) påminns man om att Jonnergård var en pionjär inom svensk politik på områden som nu är högst aktuella och avgörande för besluten om Sveriges framtid.
Jonnergård bidrog säkert mest av alla aktiva medlemmar till att göra partiet till landets första miljöparti. Parallellt pläderade han starkt för decentralisering av såväl samhällets beslut – att ge den lokala nivån mer makt och ansvar – som utbyggnaden av infrastruktur och den statliga servicen. Hela landet skulle få del av viktig modern service och aktiv företagsutveckling. Denna ledare är inte i första hand en bokrecension – även om det är svårt att inte uppmärksamma den intressanta boken – utan ett underlag för att kort kommentera betydelsen av Jonnergårds tankar kring demokrati och decentralisering.
En anledning till att Gustaf Jonnergårds tankegods inte fick så stort genomslag utanför centern under hans aktiva period (han var partisekreterare mellan 1951 och 1976) var att regeringarna Erlander och Palme oftast drev en motsatt politik med centralisering av samhällets resurser. Centern kunde dock medverka till – grundlagt under koalitionstiden på 1950-talet – att vi fick en ny och mer progressiv regionalpolitik från 1965 byggd på Manfred Näslunds utredning om att försöka hindra flykten från landsbygden och norra Sverige.
Idag kan vi notera att decentraliserade beslut och mer makt åt lokala ideella och politiska krafter är högt uppe på mångas agendor. Hela byarörelsen med devisen ”Hela Sverige ska leva” manifesterar numera svenska folkets krav på mer decentraliserad makt.
Inte särskilt många kommer ihåg att Gustaf Jonnergård var en tidig pionjär för de demokratiska principer som nu hyllas av de flesta!