Påminn lokalpolitiker om fler folkhälsosatsningar

Idag riskerar en av fyra svenskar att bli sjuka eller dö i förtid på grund av sina matvanor. Ändå fick folkhälsofrågorna tyvärr nästan obefintligt utrymme i förra årets valdebatt, något som förvånade oss i den ideella föreningen Frisk Mat.
I en enkätundersökning som vi genomförde under valrörelsen var samtliga riksdagspartier eniga i frågan om att det borde läggas mer skattepengar på preventiva folkhälsoinsatser. Nu när Sverige har en ny regering och det regionala styret är fastställt i region Sörmland uppmuntrar vi invånarna att tagga sina lokala politiker i sociala medier under #taggaenpolitiker för att påminna dem om deras partilinje före valet.
80-85 procent av hälso-och sjukvårdens resurser går idag till behandling av kroniska sjukdomar, varav 90 procent skulle kunna förbättras eller förebyggas helt med hjälp av sunda livsstilsval. Maten kan alltså vara en viktig nyckel till en bättre folkhälsa. Trots det går endast 3 procent av sjukvårdsbudgeten till preventivt arbete. Det här behöver ändras anser vi på Frisk Mat och vill därför påminna regionpolitikerna i Sörmland om att de sitter på makten att omfördela resurserna.

Sjukvården har även seglat upp som den viktigaste politiska frågan bland väljarna, enligt en färsk undersökning från Novus i december. Det kan vi inte annat än tolka som att invånarna vill se en förändring. I vår enkätundersökning svarade samtliga åtta riksdagspartier att det borde läggas en högre andel skattemedel på preventiva insatser för folkhälsan. Eftersom det glädjande nog rådde en bred politisk enighet hoppas vi att förändringar kan ligga runt knuten, oavsett vilka styren regionerna nu har fått. Det finns inte tid att vänta längre.

Utifrån hur styret ser ut i regionen idag har vi sammanställt vilka ambitioner deras representanter från riksdagspartierna hade inför valet. Moderaterna ville bland annat ta fram en nationell hälsofrämjande strategi med tydliga mål, prioriteringar och specifika satsningar. Kristdemokraterna var inne på att arbeta med olika informationsinsatser. Centerpartiet menade att Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor behöver intensifieras. Även Vård för pengarna finns i regionstyret men enbart riksdagspartier mottog enkätundersökningen.
Vi konstaterar att det krävs rejäla krafttag från oss alla – och vi hoppas att det nya styret kommer ihåg de bra förslag partiernas riksorganisationer gav på preventiva insatser för folkhälsan i enkätsvaren. Om kunskapen i samhället kring hälsosam mat ökar kan många folksjukdomar förebyggas. Vi vill därför uppmuntra invånare i Sörmland att tagga sina folkvalda till att ta på sig ledartröjan och agera i frågan nu. Tillsammans för folkhälsan, hjälp oss #taggaenpolitiker.