Pandemieffekt avtar – färre skaffar hund

Drygt 70 000 nya hundar registrerades hos Jordbruksverket under 2022, vilket är en nedgång från rekordåret 2021.