Första vindkraftsparken i länet

Nio vindkraftsturbiner ska byggas i Kafjärden utanför Eskilstuna – på fundament som finns kvar efter tidigare planer på vindkraftverk i området. Verken ska bli 150…