Hela Sverige ska leva efterlyser fibernätsföreningar att stötta

Hela Sverige skall leva Sörmland och Region Sörmland söker efter fibernätsföreningar i länet som är intresserade att få draghjälp i föreningsarbetet.