Dramatisk dialog på hög nivå

Akt 1, scen 1
Ett mörkt rum med fyra stolar, ett kalt fikarum. Kaffeautomaten blinkar i ett hörn, lysröret surrar. Om pjäsen utspelas digitalt kan dialogen utgöras av ett flöde i valfri sociala media.
Skådespelare 1
Vi kan inte låta klimatet stå i vägen för företagandet i landet.
Skådespelare 2
Kvinnors rättigheter kommer så småningom. Jag kan inte förstå att det är så bråttom, förändringar kommer i sinom tid. De måste bara ge sig till tåls, kvinnorna.
Skådespelare 3
Vi behöver hårdare tag och tydligare regler.  
Skådespelare 4
Ja, fast inte för företagen. De behöver färre regler. Klimatet får pausa, verkligheten är som den är.
Skådepelare 2
Ja, en pausning är vad vi behöver. För hela kvinnofrågan.
Skådespelare 1
Och klimatet. Jag går med på att pausa kvinnofrågan om vi också pausar frågan om klimatet.
Skådespelare 3
Jag är för pausning. Generellt. Men inte för lag och ordning. Hårdare straff kan inte vänta!  
Skådespelare 1
Där har du en poäng. Hårdare straff för alla som bråkar om klimatförändringar.  Allt annat pausar vi.
Skådespelare 2
Fokus och handlingskraft för hårdare tag, generellt. Övriga frågor pausas generellt.
Skådespelare 3
Tuffare straff för dem som inte respekterar pausade frågor.Skådespelare 2
Och hårdare tag för kvinnor som bryter regler.
Skådespelare 1
Ett samhälle som vill upp måste ner med reglerna och energipriserna. Bak är det nya fram. Förkastligt är det nya normala, nationalismen är den nya liberalismen. Fram för ett normalt, liberalt samhälle!
Skådespelare 4
Vi gör en pausning. För att kunna fortsätta blåsa på.
Skådepelare 3
Kan vi enas om tuffare tag, mindre krångel för alla som inte krånglar och därutöver en generell pausning?  
Skådespelare 1
Det vore normalt och liberalt, givet det svåra läge vi nu är i.
Skådespelare 2
Vi är ense.
Skådespelare 3 och 4
Vi är ense. Vi är ense.  
Ridå.

Texten är troligtvis ett utdrag ur en pjäs, skriven med inspiration från Becketts eller Orwells verk, efter andra världskriget slut som en spegling av hur populistiska strömningar kan störta ett samhälle. Eller är det kanske ett klipp ur ett autentiskt flöde i samtida sociala media?  Eller kanske, kanske är det en dialog uppsnappad från reality-TV?  Hur som helst finns inga oavsedda likheter med nu verksamma politiker.