Årlig vecka om krisberedskap

Nu pågår Krisberedskapsveckan, då många kommuner anordnar aktiviteter för att öka medborgarnas kunskaper om hur man förbereder sig för en kris. Årets tema är mat.