Letar motståndskraftiga bin

Varroakvalster har gäckat biodlarna i Sörmland sedan millenieskiftet. Nu pågår ett projekt, VSH projektet, för att hitta samhällen med naturlig motståndskraft mot kvalstret.