Levande genbank för hotad lantras

Det hörs kackel från hönsgården när Jennika Smedberg närmar sig. Hon har “hönsjackan” på sig och pratar lugnande som hon gör varje morgon.–God morgon alla…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil