Levande genbank för hotad lantras

Det hörs kackel från hönsgården när Jennika Smedberg närmar sig. Hon har “hönsjackan” på sig och pratar lugnande som hon gör varje morgon.–God morgon alla…