50 öre lägre skatt på energi ger inga nya jobb

Efter att bränslepriserna nästan fördubblats på ett drygt års tid. Pressas många som behöver bilen i sin vardag rejält. Att därtill kostnaderna för energi i hem och på arbetsplatser nått rekordnivåer gör energipolitiken till en centralfråga för människors vardag och så även för väldigt många små företag. För företagare där bilen är en förutsättning är denna energiprischock rejält besvärlig. Och den slår direkt mot jobbskapande.
Efter två rejält tuffa år med restriktioner som begränsat intäkterna för många småföretag kom en vinter med stora utgiftsökning på råvaror, komponenter och transporter, det hela toppades med en prischock på energi och bränsle. Mellan november 2020 och mars 2022 ökade dieselpriset med 95 procent och bensinpriset med 60 procent.
För en företagare med fem anställda och som var och en kör 50 km per dag innebär det ökade kostnader för företaget på en halv miljon. För den summa skulle företaget kunna anställa 1 person till istället.
*JobbskapandeSverige har fortfarande över 400.000 arbetslösa efter krisen. Med kriget i Ukraina kommer ytterligare hundratusentals människor som helst skall ges arbete. Då är små och medelstora företag lösningen! I dessa över 1 miljon företag skapas 4 av 5 nya jobb. Ska dessa jobb skapas krävs sänkta skatter på drivmedel (och energi). Det räddar både företag, jobb och genererar nya samt mer skatteintäkter i det långa loppet.
*Sänkt bensinpris med 50 öreRiksdagen beslutade i den budget som röstades igenom i november att sänka skatten på drivmedel med 50 öre med start den 1 maj.
*Hur många jobb skapar sänkningen på 50 öre? För företaget i exemplet ovan skulle den av riksdagen beslutade sänkningen på 50 öre minska företagets kostnader för bränsle med 15.000 kr vilket räcker till att anställa 1 person i en och en halv vecka! Men tyvärr riskerar fler jobb att faktiskt gå förlorade.
*Riktigt jobbskapande kräver riktiga reformerDet senaste årens politik har av naturliga orsaker kantats av akuta stödinsatser under pandemin, där många varit verkningsfulla och andra haft mindre effekt. Nu efter pandemin så måste fråga om arbetslösheten tas på blodigt allvar.
Riktiga jobb måste skapas som i sin tur skapar skatteintäkter och välfärd. För det krävs riktiga reformer och inte kortsiktiga stöd och allmosor med en tusenlapp hit eller dit. Förutsättningarna för att driva företag och skapa jobb måste stimuleras på riktigt, först då kommer jobben!