Stoppad VA-grävning i Follökna – oförutsedda omständigheter

Arbetet med att schakta och spränga för Flens kommunala vatten- och avloppsledning till Follökna och Malmsjöberg tog stopp efter "oförutsedda omständigheter".

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil