Skärpning Flens Bostads AB

Hur behandlar Flens bostad sina hyresgäster? Bakom hyresfastigheten vi bor i står det klart och tydligt ett skylt som säger ”FÖRBJUDET ATT PARKERA HÄR”. Under skylten står ett nummer till Securitas. Nu är hela platsen full av bilar, även bilar som inte tillhör någon som bor i huset. Orsaken till parkeringsförbudet är garagen. Om några parkerar så blir det väldigt svårt att köra in i garagen.
I början försökte vi lösa problemet genom att ringa Securitas. Efter ungefär 3-4 samtal så fick ägaren till bilen böter. Men det upprepades, så vi ringde Securitas igen för att få hjälp. Vi ringde flera gånger utan något resultat (8-9 samtal).
När vi märkte att Securitas inte gjorde något ringde vi Flens bostads AB, som äger marken och huset. Vi fick kontakt med mängder av personer och alla hade en förklaring till antingen varför de inte kan hjälpa eller varför bilarna får stå där, eller vem jag kan få hjälp av. Vi fick höra många olika förklaringar till att bilarna får parkera där: Att bolaget bara agerar i fall då folk parkerar på gatan, att det inte är något problem, att det är en parkering där man får parkera i högst 24 timmar, osv. Vi fick kontakt med flera personer och det enda de sa var att ’ring till honom eller henne så kommer ni få hjälp’. Till slut så fick vi kontakt med en person som är förvaltare i Flens bostad som enligt alla har en bra kontakt med Securitas. Han sa att han skulle ringa Securitas och sedan var samtalet över. Efter det hände ingenting, vilket bara kan betyda en sak – att han inte gjorde någonting.
I november var det ett möte på Flens bostads kontor då alla problem skulle diskuteras. Vi hade stora förväntningar på att de skulle hjälpa oss framför allt med parkeringen men också med andra problem.På mötet var det flera äldre människor som pratade om hur dåligt det är med gräsklippande, vägglöss, kackerlackor och andra saker. Jag anser att både vägglöss och kackerlackor är stora problem och borde tas seriöst, speciellt om det är flera som har samma åsikt. Det verkade inte som om de tog det seriöst, utan bara skrattade och sa att det är vanligt att kackerlackor och vägglöss förekommer.
Vi lyfte ett annat problem – soporna. Trots att det står en lapp med ”Förbjudet att kasta sopor här”, så kastar folk ändå sopor där de inte ska vara. Oftast är det tidningar, plastförpackningar, metallbitar, m m som går att kasta bara några meter bakom dörren där det finns sopsortering. Vi tog upp problemet och fick svaret att ”de gör vad de kan”. Men det har pågått i flera år utan något resultat.
Vi fick också veta att några äldre hade diskuterat att de skulle vilja ha en grillplats, på ett möte för två år sedan. Efter två år har Flens Bostads inte ens orkat fixa det. Vi är extremt missnöjda, inte enbart när det gäller parkerandet utan också hur de behandlar andra hyresgäster som är mycket äldre än vi. Det känns som att det enda de bry sig om är pengarna. Vi har bott i huset i åtta år, betalat hyra varje månad utan försening och ändå blir vi nonchalerade på det viset, vilket jag tycker är absolut oacceptabelt. I slutet av mötet frågade bara vd om alla är nöjda. Även om ingen var nöjd tackade han och sa hejdå.