”Utan is-dubbar har man inte en chans”

Ännu ligger kärnisen hyfsat tjock men snart går vi in i de förrädiska vår-isarnas tid. – Efter trettiofem år inom räddningstjänsten har jag aldrig varit…