Avverkningar skadar var fjärde kulturlämning

Skogsavverkningar orsakar ofta skada på kulturlämningar i landet – men problemen är samtidigt mindre nu än tidigare, visar en inventering från Skogsstyrelsen.