”Tuffaste året vi varit med om”

Brand, vattenskada och stöld av viktig elektronik – 2021 blev ett otursår för Jan och Rickard Andersson, arrendatorer på Sävstaholms gård. Nu hoppas de att…