Hoppas på mer sakpolitik 2022

Ett nytt år ligger framför oss som ett oskrivet blad. 2022 kan bli det år som skapar mer engagemang för sakpolitiken och mindre om vem som tar vem. De politiska förslagen har det senaste året delvis hamnat i skymundan på grund av de regeringskriser som har kommit och gått.
Att vara riksdagsledamot är verkligen en förmån och som jag gillar skarpt, men det är också något som är svårt och utmanande. Under det senaste året har det varit särskilt utmanande eftersom det är viktigt för mig att förankra de beslut jag tar i mina grundläggande värderingar och att lyssna in vad medlemmarna i Sörmland har för inställning till olika svåra val.
Jag valde att bli medlem i vårt ungdomsförbund i början av 1990-talet eftersom jag tycker att Centerpartiet står för alla människors lika värde och att alla har rätt att känna trygghet och välja väg. Att alltid stå på den svaga medmänniskans sida är något jag värnar högt.
Under min aktiva tid i ungdomsförbundet träffade jag många ungdomar, för att berätta om vår politik. Ofta landade vi i samma resonemang som jag gör även idag när jag som aktiv partist pratar med andra vuxna. Det viktigaste är att hitta partiets grundvärderingar, när man väljer vilket parti man vill bli aktiv i eller rösta på. Det kommer nämligen alltid finnas sakfrågor som man gillar eller ogillar i alla partier och då måste man kunna känna i magen att detta är vad jag tycker är viktigt för mitt närområde och för övriga landet.
Det är en styrka i Sverige att vi har olika partier och att människor väljer olika vägar eftersom det är det som utvecklar de politiska förslag vi lägger och sedan genomför i riksdagen, regionen eller kommunen. Det är också en styrka att det finns många olika intresseorganisationer som hjälper oss förtroendevalda att navigera i olika perspektiv av de förslag till lagförändringar som presenteras.
Det finns områden som får mycket uppmärksamhet och det finns områden som inte får lika mycket uppmärksamhet och här ser jag en utmaning att lyfta några av de frågorna som jag ser berör människor i dess närhet men där intresseorganisationerna inte är så stora eller där journalistiken och politiken väljer att inte pratar så mycket om.
Jag hoppas fler i Sverige hittar sina grundvärderingar och landar i att när vi kommer till valdagen röstar på det parti som står för hens värderingar. Jag hoppas också att det är fler som upptäcker det härliga med att vara med och påverka och väljer att engagera sig i ett parti eller i en intresseorganisation. Jag kommer även fortsätta att bedriva mitt arbete i riksdagen med utgångspunkten från mina grundvärderingar och arbeta för att skydda den som är svagast. Tillsammans gör vi Sverige bättre varje dag.