Centerpartiet är garanten för en levande landsbygd

Centerpartiet och regeringen är överens om viktiga reformer för stärkt äganderätt i skogen och ett förändrat strandskydd.Överenskommelsen innebär att strandskyddet förändras i grunden och blir mer rättvist, vilket gör att det kommer bli enklare att bo och verka i våra gles-och landsbygder, samt att äganderätten för alla Sveriges skogsägare stärks.
Strandskyddet förändras i grunden
Under alldeles för lång tid har nybyggnation och utveckling fått stå tillbaka på landsbygden. Tack vare Centerpartiet kommer nu strandskyddet förändras i grunden. Strandskyddet upphävs för mindre sjöar och vattendrag samt vid anlagda dammar och våtmarker. Genom att skapa möjlighet för kommuner att själva peka ut strandnära utvecklingsområden kommer det också bli betydligt enklare att bygga nära vatten.I förhandlingarna har vi även värnat allemansrätten och säkrat den fria passagen som finns i dagens strandskyddslagstiftning. Det finns också platser som behöver skyddas ännu mer än i dag och i dessa områden stärks strandskyddet.Fram tills nu har det ofta varit okej att bygga vid vatten om det sker i storstaden, men betydligt svårare för människor i gles-och landsbygder som vill kunna bo och bygga nytt i närheten av en sjö. Förändringen av strandskyddet är en frihetsreform för en starkare och grönare landsbygd. Det är rättvisa på riktigt.
Reformer som stärker äganderätten
Den svenska skogen skapar jobb, pengar till det gemensamma och är avgörande för klimatomställningen. Skogen skapar också välbefinnande genom att vi promenerar i den, åker skidor, plockar bär och svamp eller tar en fika på en vacker plats. Den fina skogen vi har idag har uppstått genom att generationer av skogsägare skött om sin skog.Nu ska äganderätten i skogen stärkas, genom att frivillighet blir utgångspunkt när skog ska skyddas.Skogsägares initiativ ska prioriteras över myndigheters och det ska finnas fler valmöjligheter för markägare som vill skydda skog. Både i Norge och Finland används redan principen om frivillighet. Förslaget innebär att formellt skydd av skog alltid ska bygga på en markägares medverkan – förutom i väldigt exceptionella fall.Centerpartiet har fått igenom en översyn av skattereglerna för att göra de mer förmånliga vid intrångsersättning eller löseskilling. Förslaget innehåller också fler regelförenklingar som stärker äganderätten.För Centerpartiet är det viktigt att skogen förvaltas på ett ansvarsfullt sätt. Sveriges skogsägare vill vara med och ta det ansvaret, både för att leverera det trä vi behöver och för att bevara viktiga naturvärden. För det man äger, det vårdar man och för Centerpartiet har utgångspunkten alltid varit att skogsägarna ska ha rätten att bestämma över sina egna skogar.Genom konstruktiva samtal och förhandlingar tar Centerpartiet ansvar för Sverige. Nu ger vi Sveriges gles-och landsbygder fler möjligheter att utvecklas.