Ökat lokalt inflytande över strandskyddet

För att få ett sprudlande grönt län där fler vill leva, verka och bo är ett förändrat strandskydd en pusselbit. För många gånger har vi hört att det inte går bygga bostäder eller utveckla sin verksamhet, på grund av strandskyddet. I praktiken missas nya kommuninvånare och företag kan inte utveckla besöksnäringen som de vill.  
Hela länet behöver möjligheter att utvecklas och att inflytandet är lokalt. Tack vare förhandlingen om strandskyddet har Centerpartiet bidragit till större möjligheter att utveckla samhällsbygget. Förändringen innebär bla att mindre sjöar och vattendrag samt anlagda våtmarker får ett lättare strandskydd.
Praktiskt innebär det att markägaren inte behöver ansöka om dispens för att bygga bostäder eller affärsverksamhet närmare strandkanten vid fler av Sörmlands sjöar, samtidigt som den fria passagen är kvar. I somras stoppades en markägare i Trosa från att bygga fler hus på sin mark på grund av en liten bäck som rinner förbi. Med ändrat strandskydd hade inte detta hänt.
En annan praktisk betydelse är att den som tvekat att anlägga våtmarker på grund av att i förlängningen få problem, pga strandskyddet, när de vill utveckla sin bostad eller verksamhet, vågar nu ta steget. Våtmarker som är viktiga för det lokala djurlivet kan bli fler med hjälp av ändrade strandskyddsregler.
Överenskommelsen som nu finns ökar det lokala inflytandet. Kommunerna kommer kunna peka ut områden som kan utvecklas strandnära. Områdena kan vara geografiskt stora eller små och de kan vara en eller flera i samma kommun. De kan finnas både på den traditionella landsbygden men även i områden som annars inte klassas som landsbygd utan består av mindre eller större samhällen. Även dessa behöver chansen att kunna utvecklas i närheten av vatten.
Självklart finns ett regelverk för strandskyddet framöver. Ingen vinner på en okontrollerad utbyggnad och därför finns det regler för de områden där man tar strandlinjer i anspråk. Det ska vara områden där det är god tillgång på obebyggd mark, lågt tryck på bebyggelse samt att området inte ska vara viktigt för strandskyddets syfte. Det är alltså den enskilda platsen som ska avgöra och inte ett regelverk baserat på storstädernas intressen.
I Sörmland finns 7 115 kilometer kust och strand. Områden nära vatten har potential för att få fler invånare att flytta till vårt län och bidra till vår utveckling. Det leder till ett sunt samhälle där service, företag och arbetstillfällen ökar. Att förändra strandskyddet är en viktig pusselbit för att bidra till landsbygdens förutsättningar att växa och utvecklas till ett grönt och blomstrande län där många vill leva, verka och bo.