KD: Ge staten ansvar för sjukvården

Sveriges hälso- och sjukvård befinner sig i en mycket besvärlig situation. Belastningen till följd av pandemin har varit enorm. Samtidigt måste det understrykas att regeringens tal om ”coronaköer” klingar falskt. Efter valet 2014 lämnade KD över ansvaret för socialdepartementet till Socialdemokraterna. Sedan dess har vårdköerna ökat kraftigt.
Hösten 2014 stod 76 000 patienter olagligt länge i kö till operation eller till ett första specialistbesök. 2019 var motsvarande siffra 140 000. Idag är köerna uppe i 180 000 patienter. Ungefär lika många personer som sammantaget bor i Strängnäs, Katrineholm och Nyköping. Det är uppenbart att problemen var stora redan före pandemin.
Hur sjukvården organiseras är centralt för att ge alla patienter den vård de behöver. Dagens uppdelning i 21 regioner fungerar dåligt. Var i landet du bor kan avgöra din chans att överleva en svår diagnos. Det är inte försvarligt att fortsätta med en dysfunktionell organisation om vi ska klara av att ge patienterna en jämlik och god vård.
Kristdemokraterna menar att staten ska överta ansvaret av hälso- och sjukvården. Och enligt en färsk undersökning har vi stöd av sex av tio i den här frågan. Bara en (1) av tio tycker det är bra som idag. Detta visar att vi kristdemokrater och svenska folket är överens – ett nationellt ansvar för sjukvården är en av framtidens viktigaste frågor.
Kristdemokraterna har precis avslutat ett riksting. Vi antog då en sjukvårdsproposition som beskriver de utredningar som behöver göras för att århundrades sjukvårdsreform ska bli verklighet, men också för att förstärka patientens rättigheter.
Vi beslutade även om viktiga steg som kan tas i närtid för att skapa en sjukvård som fungerar i hela landet. Vi vill inrätta en nationell vårdförmedling där ledig kapacitet redovisas och möjliggör för patienter att få vård på en annan plats i landet än där de bor.
Vi har även förslag för att öka antalet vårdplatser. Glädjande nog har M och SD gett stöd för dessa satsningar i vår gemensamma budgetreservation som nu bereds i riksdagen.
Kristdemokraterna är Sveriges sjukvårdsparti. Med våra förslag kommer utvecklingen i vården kunna ta en ny riktning. En riktning bort från vårdköer och ojämlika förhållanden. En riktning mot en vård att lita på i hela landet.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil