De nya dammluckorna är på plats i Hyndevad

Den mindre dammen vid Hyndevad har nu fått sina nya dammluckor på plats och snart kan vattnet släppas på igen. Regleringen av vattenståndet i Hjälmaren…