VA-frågan kan få sin lösning

Om och när Ättersta i Vingåker ska få kommunalt vatten och avlopp har varit en tvistefråga i många år. Men nu ser frågan ut att…