Efter flera års strid får Ättersta VA-förening rätt. Länsstyrelsen förelägger Vingåkers kommun att ordna vatten och avlopp i byn. Thomas Lindholm är ordförande i Ättersta VA. Arkivbild. Foto: Karina Frölund

Länsstyrelsen kräver att Vingåker ska fixa avloppet

Vingåkers kommun ska snarast möjligt bygga vatten- och avloppsanläggning i Ättersta utanför Vingåker. Det skriver Länsstyrelsen i ett föreläggande till kommunen.

– Det är en stor seger för oss. Vi har kämpat i flera år och nu får vi rätt, säger Lars Knapasjö i Ättersta VA-förening.

Området ligger 1,5 km norr om Österåker som har kommunalt vatten och avlopp. Flera av husen i Ättersta har bristande avloppsanläggningar och kommunens miljökontor har förelagt fastighetsägarna om åtgärder. Men nu får kommunen ett föreläggande istället.

Länstyrelsen skriver att det på grund av antalet bostadshus och de relativt korta avstånden mellan dem, är det svårt att anordna enskilda lösningar som uppfyller nuvarande reningskrav. ”Avståndet till närmaste verksamhets-område är också kort, vilket innebär att kommunen med relativt liten insats kan ansluta Ättersta.”

Redan 1985 var länsstyrelsen på Vingåkers kommun om Ätterstas avlopp och två år senare stötte länsstyrelsen på igen.

Sjön Öljaren har länge varit övergödd. Länsstyrelsen skriver, för att sjön ska uppnå god ekologisk status senast 2027 krävs att tillförseln av näringsämnen (i första hand fosfor och kväve) minskar. Det innebär att utsläpp från avloppsvatten i området måste minska väsentligt eller upphöra helt.

Kommunen har tid på sig fram till den 31 december 2023 att ordna vatten- och avlopp i Ättersta samt att leda bort av dagvatten från allmänna vägar när det behövs. Om inte kommunen överklagar beslutet.