Tufft för dagfjärilar – en art kan ha försvunnit

I takt med att det gamla kulturlandskapet försvinner får många dagfjärilar allt svårare att överleva. I Sörmland finns två fjärilsarter som klassas som hotade.