Samarbete för att hitta ny konst som ska pryda sjukhusväggarna

– Vi har ett skriande behov av konst och en lång väntelista, säger konsthandläggare Mari-Anne Hamling på Region Sörmland. Nu ska sex regioner gå ihop…