Öppna kyrkan för fler än åtta

Alla kyrkor är inte lika. Det vet vi som är kyrkobesökare. En del är stora, en del är mindre, som Blacksta kyrka utanför Flen. Men alla kyrkor har nu under pandemin behandlats lika och antalet gudstjänstbesökare har varit begränsade till åtta med undantag för begravningar, då sällskapet har fått vara 20 personer. Det här har varit en felsyn, anser vi i Centerpartiet.
Kyrkobyggnaden är ofta stor och luftig och den har flera ingångar. En kyrka borde därför ha fått regler liknande vad som gäller för affärer och andra offentliga miljöer, det vill säga att antalet besökare skulle beräknas efter ytan. Därutöver skulle självfallet alla andra regler följas för att minimera smittspridningen.
Regeringen har utlovat lättnader i maj. Vi utgår från att de omfattar våra kyrkor, så att församlingen och kyrkan åter kan bli en plats för samling och att fira gudstjänst i.Vi i Centerpartiet i Strängnäs stift ser fram emot regler som är anpassade till hur verkligheten ser ut.