Slungar med egen uppfinning

Göran Dahlgren i Forssjö utanför Katrineholm har varit biodlare i 30 år. Under de åren har han också konstruerat en egen slunga till honungen och…