Småföretagen står för en stor del av välfärden i länet

I pandemins spår har många i Södermanland blivit varse om hur viktiga småföretagen är för ett levande samhälle och hur tomt det blir när lokala butiker och verksamheter försvinner. Samtidigt har coronakrisen synliggjort de brister som finns i den svenska välfärden. Allt fler av oss har ställt frågan om sjukvården kommer finnas till hands den dagen vi eller någon anhörig blir sjuk. Eller om äldreomsorgen kan tillhandahålla en värdig vardag för våra äldre familjemedlemmar.
Corona har slagit hårt mot småföretagen. Mängder av länets småföretagare befinner sig i en hårt pressad ekonomisk situation. Efter över ett år med restriktioner och minskad rörlighet i samhället har många fått se sina livsverk långsamt tyna bort. Att försöka ställa om sin verksamhet har varit näst intill omöjligt när regering och myndigheter ständigt lämnat nya – och inte sällan motsägelsefulla – besked om vilket regelverk som ska gälla.Nästa år är det val till riksdag, region och kommuner. Med år av kris färskt i minnet kommer välfärdsfrågorna i mångt och mycket att dominera valrörelsen.
Företagarnas budskap är här tydligt: för att samhället ska ha råd med nödvändiga investeringar är det avgörande att småföretagen också ges bästa möjliga förutsättningar att växa. Genom att företag expanderar och anställer ökar skattebasen som finansierar vår gemensamma välfärd i Södermanland. För varje skattekrona måste först skapas innan den kan fördelas. Utan tillräckligt många växande företag blir det mindre pengar till vården. Och till skolan. Och omsorgen. Det är inte svårare än så.Företagarnas rapport Välfärdsskaparna visar klart och tydligt hur stor småföretagens betydelse för kommunernas skatteintäkter faktiskt är. I Södermanland står mindre företag med under 50 anställda för 27 procent av skattekronorna. Det kan jämföras med de större företagen som står för 21 procent.
På kommunnivå är det Trosa kommun som är länets främsta småföretagarkommun, med 34 procent av skatteintäkterna från småföretag Under coronakrisen är det flera kommuner i länet som infört tillfälliga lättnader i regelverken, genom slopade tillstånd och anstånd för avgifter. När nu länets företag står med fötterna i startblocken redo att återstarta efter krisen uppmanar Företagarna våra lokala politiker att göra en ordentlig utvärdering av dessa stödåtgärder – med utgångspunkten att se om det finns lättnader i regelverken som kan bli kvar permanent. Företagarna är gärna med och bidrar som en konstruktiv part i detta viktiga arbete.
Det är dags att låta fokus på företagens förutsättningar vara regel snarare än undantag för att på riktigt skapa ett företagsklimat i världsklass i Sörmland där hela 92 procent av alla företag har färre än 50 anställda. Vi hoppas att länets politiker vill ta tag i taktpinnen, och att de inför kommande valår också kommer ihåg att det är småföretagen som står för notan.I samma andetag som en politiker i valrörelsen utlovar satsningar på vård, skola och omsorg vill Företagarna höra tydliga vallöften om hur villkoren för företagen ska förbättras.